[1xvolt]

A Fesztivál helye anno

2019. június 18.

A tizennégy éves Tiszavirág Fesztivál helyszínei, a Verseghy park, a Tisza park, a Tiszai hajósok tere alig száz éve kezdett kialakulni. Néhány fotó és képeslap őrzi a Park mozi, a Pálinkaland, a Maláta tér egykori képeit. A fesztivál nyitást várva ezekből állítottam össze egy múltidéző galériát.

Szigeti Henrik fotóján

Bő száz évvel ezelőtt ez a kép tárult Szigeti Henrik - "Szolnok képes krónikása" - elé a Tisza bal partjáról, nagyjából a szandai hídfőtől. Ne felejtsük el, hogy amikor ez a fotó készült, még fahídon kellett átkelni a Tiszán, és a mai Verseghy park helyén - sőt az egész környékén - különböző állatpiacok működtek.

A felvétel jobb szélén látható nagyobb épület a Megyeháza, az egyetlen, amit akár ma is megörökíthetnénk, ha ugyanarról a helyről, ugyanebből a szögből fotóznánk a Tiszavirág Fesztivál területét. A kép közepe táján lévő dupla épület a Scheftsik malom, ami valamikor a XX. század elején tűnt el a környékről, és valószínűleg kitakarja a Verseghy gimnázium épületét, aminek ekkor már állnia kellett.

Bőgőshajóval

A következő kép is nagy valószínűséggel még a fahídról készült, és kicsit közelebbről mutatja a mai Béres József sétányt, azaz a Tiszavirág Fesztivál egy részének a helyét. Jól látható rajta, hogy körülbelül 110-112 évvel ezelőtt milyen komoly vízi forgalom jellemezte a Tiszát Szolnoknál. A legnagyobb jármű például az a bizonyos bőgős hajó, ami a nevét az orrdíszéről kapta, és leginkább ömlesztett termékek szállítására szolgált. (Milyen kár, hogy egyetlen példány sem maradt meg belőle.)

Látható az is, hogy a viszonylag magas - a folyó vízszintjét követő - part mennyire kiépítetlen, amolyan igazi rakpart volt bő száz évvel ezelőtt. Miként az is felfedezhető, hogy nagyjából a mai Tisza-park helyén - a gimivel szemben - valamilyen kerítés húzódott.

E kép láttán talán megemeljük a kalapunkat azok előtt, akik az első világháború után kigondolták, hogy a városnak ezt a nem éppen szép részét közparkká kellene alakítani, majd ide szállodát és fürdőt építeni. Azaz létrejöhetett a város egyik legszebb, folyóparti része.

Két békás kút volt

A harmadik felvételt már biztosan a vasból és betonból emelt "szép Tisza-hídról" fotóztatta a fővárosi Weinstock cég, valamikor 1928 körül. Tehát a Tisza szálló átadása környékén. Legalábbis erre utal, hogy a hotel díszes tornyocskája mellett egy másik, fekete torony is emelkedik. Az az ideiglenes építmény annak idején a termálvizes kút fúrását szolgálta.

A kép előterében a mai Verseghy park látható, és bár ezen a képen csak nehezen fedezhető fel, de érdemes megjegyezni: egykor két békás szökőkutunk volt. A második valószínűleg a hatvanas években adta át a helyét a gyepnek. Azt is érdemes észrevenni, hogy eleinte még csak a gyalogutak voltak kiépítve a parkban, azaz a sétány mellvédje csak később, ha jól tudom a harmincas években épült meg.

Azt, hogy ez a felvétel a húszas évek végén készült, nemcsak a hiányzó Verseghy-szobor igazolja, de az is, hogy a távolban még nincs ott a Nostra tárház.

Bódé a szökőkút helyén

A Tiszavirág Fesztivál központi helye a mai Tisza park, azaz a Tisza szálló és a Református templom közötti terület. Ez nagyjából 100-110 évvel ezelőtt így nézhetett ki, ahogy ezen a képeslapon ránk maradt. A jobb oldalon látható bódé - ki tudja, milyen célt szolgálhatott - helyén áll ma a Zounokos szökőkút.

Látható, hogy a gimnázium előtt félkörívben kerítés húzódott, ami nemcsak a mögötte lévő, a fotózás pillanatában talán már vagy húsz éves parkot védte, de kijelölte azt a kocsiutat is, ami Tószeg felől a hídhoz vezetett. A különböző piacokon keresztül.

Az út áthelyezésére az iskola elé, és park első rendezésére, az első világháború elején kerülhetett sor, amikor Horthy Szabolcsról, a keleti forinton hősi halált halt egykori főispánról nevezték el a területet.

Lajtos kocsi

A Tisza parkot legalább annyiszor átépítették az elmúl szűk évszázadban, mint ahány neve volt. A mellékelt fotó valahol a Tisza-színpad mögött készült 1963-ban, egy éppen aktuális rekonstrukció idején. A felvétel előterében látható kőkupac, a bal oldalon végigfutó árok, a mellvédnél lévő homokbuckák azt sejtetik, hogy ekkor alakíthatták ki a park és a sétánynak azt a szerkezetét és képét, ami nagyjából a 2010-es évek elejéig jellemző volt a környékre.

Őszintén megmondom, nem pontosan tudom, miért tartotta valaki fontosnak, ennek a lajtos kocsinak a megörökítését, ám tény, hogy ennek köszönhetően képünk lehet a korabeli parképítési munkákról. Ami feltételezésem szerint az új Tisza-híd építésével, vagyis az építés utáni parkrendezéssel függhetett össze.

Szökőkút a parkban

Egyre kevesebben emlékezhetnek rá, hogy a legutóbbi Fesztivál óta felújított Tisza parkban a hatvanas-hetvenes években egy szökőkút is volt. Nagyjából ott, ahol ma is egy rejtett aknafedő található. A mellékelt képet Péter Ferenctől kaptam, ő maga látható rajta gimisként annak a bizonyos szökőkútnak a peremén ülve.

Érdemes egy pillantást vetni a kora tavaszi felvétel hátterére is. Jobb oldalon a színház látható az 1990-ben elbontott régi homlokzatával. Ami egyben azt is jelzi, hogy ez a felvétel csak 1964 után készülhetett, hiszen az akkor már tíz éve saját társulattal rendelkező színház épületét akkor szabták át a korabeli, szocialista elvárásoknak megfelelően. Ugyanakkor azt is észrevehetjük, hogy a képről még hiányzik a katonai tízemeletes tömbje a színház mögül, illetve a felvétel jobb szélén még Lenin sem ácsorog. Tehát a fotónak 1966 előtt kellett megörökítenie a Tiszavirág Fesztivál Pálinkaland-ját.

Szoborral és anélkül

És nem feledkezhetünk meg a Tiszavirág Fesztivál harmadik helyszínéről, a Maláta térről, azaz a Tiszai hajósok teréről sem. Az egykori Molnár, majd a Szapáry utca vége - akkoriban eleje - a Szolnoki Zsinagóga 1899-es átadása után kezdett térré alakulni, oly annyira, hogy 1919-ben a megszálló román csapatok saját királynéjukról nevezték el. Érdemes azt is megjegyezni, hogy a tér legrégebbi épülete nem a ma Szolnoki Galériaként funkcionáló egykori templom, hanem a Galéria étterem földszintes, ámde tornyos épülete. És, ha már ott sörözünk, a tér Sóház utcai sarkán álló, az előző századforduló első éveiben emelt Barta-palotára is érdemes egy pillantást vetni.

A mellékelt két kép készítése között körülbelül húsz év telhetett el. Az első felvétel biztosan a két világháború között készült, amikor nagyjából a mai "meztelen szobor" helyén még egy szökőkút állt. A tér is jóval kisebb volt, mert mint a felvétel bal oldalán látható, a mai kerengő területére még belógott a csendőrség - később tűzoltóság, majd iskola - épülete.

A második felvételről pedig nagy magabiztossággal kijelenthetjük, hogy csak 1945 után készülhetett, hiszen már látható rajta Szentgyörgyi István első világháborús emlékműve. Ami 1926-tól a második világháború végéig a Tisza István, azaz a mai Hősök terén állt. Akkor azonban úgy döntöttek, hogy áthelyezik, ezzel is helyet csinálva a szovjet katonai emlékműnek, ami aztán 1990-ig uralta az SZTK előtti teret.

 
hirdetés Bolhabolt Szolnokon - www.bolhabolt.hu

Album

Damjanich és az első világháború
Mit szólt volna Damjanich tábornok 1849 nyarán, ha valaki azt mondja neki, hogy halála után 65 évvel mi, magyarok még mindig az osztrákokkal összevarrva masírozunk egy minden addiginál nagyobb háborúba? A történelem nem ismer ilyen kérdéseket. De akkor mi köze a tábornoknak az első világháborúhoz?

Az Album további képei
 

AKB

Bringázz a dzsungelben?
Szeszélyes és csapadékos a június. Ezt fűkaszával és kaszát fogó emberrel se lehet bírni. Avagy tekintsük extra szolgáltatásnak, szolnoki turisztikai attrakciónak, hogy a déli városrészben embermagasságú gazdzsungelen át vezet a kerékpárút. Nem csodálkoznék, ha valamelyik bozótból Sir David Attenborough lépne ki kamerával, mert itt forgatja a legújabb, vadvilágban játszódó természetfilmjét.

Az AKB korábbi képei
 

SzoborPark

Újrahasznosított emlékmű
A szolnoki fűtőház területén álló Magyar Millennium feliratú emlékmű nemcsak a város legnehezebben megtalálható "köztéri" alkotása címért indulhatna versenybe, hanem az újrahasznosított "műalkotás" kategóriában is. Szerintem nem olyan nagy baj, hogy hatalmas bukszusok takarják.

A Szoborpark további képei