AlbumSzolnoki baka lapja 1899-ből

2021. november 06.

Minden bizonnyal a mai József Attila úti laktanyában töltötte sorkatonai szolgálatát az az önmagát "cibilizált" bakaként jelölő fiatalember, aki 1899 tavaszán ezzel a négyképes, színes, a Fuchs Lipót és fia gondozásában megjelent szolnoki képeslappal üzent Frankó Ottiliának Túrkevére.

Talán a legszebb 19. századi, szolnoki képeslap a helybéli Fuchs Lipót és fia gondozásában megjelent, négy rajzból összeállított, még úgynevezett hosszú címzéses mozaik, aminek a tulajdonomban lévő példányát egy ismeretlen katona 1899. május 19-én küldte Túrkevére. Mivel az aláírásban önmagát "cibilizált" - talán civilizált lett volna - bakaként jelölő fiatalember a bal oldali középső rajzon a "kaszárnya" kifejezést külön is aláhúzta, talán joggal feltételezhetjük, hogy ott töltötte sorkatonai szolgálatát. Ami már akkoriban se lehetett felemelő élmény, legalábbis erre utal az a kis versike, amit szabálytalanul - hiszen 1905-ig a hosszú címzéses képeslapokon nem volt hely külön szövegnek, ilyesmire a távirat vagy a levél szolgált - az anziksz képes oldalának üresen hagyott jobb alsó negyedébe írt. "Szolnoki kaszárnya/Nem az Isten háza/Hej sok ides-anya/Sírva gondol rája." Mivel a címzett egy úrhölgy - nevezett Frankó Ottilia -, feltételezhetjük, hogy a baka a lapot nem az édesanyjának, legfeljebb valamelyik leánytestvérének küldhette Szolnokról. Aminek köszönhetően Szolnok négy épületéről is rajz maradt ránk.

A fentebb már említett, a képeslap bal oldalán, középen található rajzon a császári és királyi (k. und k.) közös hadsereg 68-as gyalogezredének a szolnoki kaszárnyája látható, ami ma is ott áll a József Attila és a Százados út sarkán. A rajz készítésekor még viszonylag új épületegyüttes volt, hiszen az 1860-ban Szolnokra települt 68-asok 1894-ig az egykori vár területét használták, mivel csak abban az évben készült el a modern kaszárnya. Ami aztán az első világháborúig volt a gyalogezred otthona, hogy utána a Magyar Királyi Honvédség, majd 1944-től 1991-ig a szovjet Vörös Hadsereg használatába kerüljön, jelenleg pedig leginkább kereskedelmi és civil célokat szolgáljon. A képeslapot postázó bakáról talán még annyit feltételezhetünk, hogy a lap feladásakor minimum 21 évesnek kellett lennie - tehát nem sokkal Szolnok megyeszékhellyé válása után születhetett -, hiszen az 1868-ban bevezetett sorkatonaság akkoriban ettől a kortól volt kötelező.

A rajzos képeslap mából nézve legérdekesebb része a bal felső sarokban lévő Hungária gőzmalom látképe. Elsősorban azért, mert erről az Európa hírű szolnoki üzemről - hiszen a Párizsi Világkiállításon az itt őrölt liszt nagydíjat nyert - viszonylag kevés kép maradt fenn. Viszonylag közeli, ráadásul a főépület környékét is mutató pedig talán ez az egy. A Hungária gőzmalmot egyébként a Scheftsik család építette 1891-ben valahol a későbbi papírgyár helyén. Nem tudom, hogy ez a rajz mennyire objektív vagy inkább a vágyakat hagyta ránk, mert ez alapján akár azt is mondhatjuk, hogy a volt polgármester (id. Scheftsik két alkalommal állt a város élén) malmának saját ipari vágánya és kikötője is volt a 19. század végén. Ami teljesen logikus is lenne. Főleg, ha a malom méreteit azzal is illusztráljuk, hogy 500 embernek adott munkát, ami még akkor is jelentős szám, ha akkoriban sok mindent kézi erővel kellett megoldani. A Hungária egyébként a család másik, a jelenlegi Verseghy park területén állt malmával együtt, három hónap különbséggel, 1905-ben égett le.

A megrajzolt másik két épületet is köthetjük a Scheftsik családhoz, hiszen a jobb felső sarokban lévő városháza idősebb Scheftsik István második polgármestersége alatt épült, míg a bal alsó sarokban látható megyeháza pedig az első ciklusa elejére készült el. A városháza beruházása talán ezért is történhetett üzleti alapon. Az építés költségeit ugyanis hitelből fedezte a város, amit aztán a városháza földszintjén sorakozó tizenkét üzlethelyiség bérleti díjaiból fizettek vissza. Aminek beszedése nem okozhatott különösebb problémát, hiszen az öt kis kupolával díszített épület a város akkori piacterén állt, márpedig, aki akkoriban be akart vásárolni Szolnokon, az a Kossuth téri kofáknál és a tér körül lévő üzletekben tette. Például a városháza sarkán, egészen 1930-ig üzlethelyiséget bérelő Sebők Nándornál.

A képeslap bal alsó sarkában látható Jász-Nagykun-Szolnok megye székháza a négy megörökített épület közül a legidősebb, 1878-ra készült el, azaz akár e képeslapot író bakával egyidős is lehet. Jó lenne tudni, hogy a felhasznált képek hogyan készültek, merthogy a megyeházáról hasonló beállítású - tehát a mai Dózsa György utcából készített - fotó is ismert képeslapként. Tehát ebben az esetben akár az is lehet, hogy csak egy korabeli fotó átrajzolását használták Fuchs Lipóték. Miként az is, hogy valami ügyes kezű alkotó leült a Régi Patiba vagy Katona utcába, ha 1894 előtti a rajz, ha későbbi, akkor a Werbőczybe - ezek mind a Dózsa György út korábbi nevei -, és megörökítette a megyeházát, amibe még nem akadályozta a később a sarokra felépül biztosítós bérház.

 
hirdetés Bolhabolt Szolnokon - www.bolhabolt.hu

Album

Piac, cégér és Halmi Miksa üzlete
Nagyjából a mai Kossuth téri lottózó környékéről készült ez a képeslappá lett fotó, szerintem 1905 előtt. Számomra a bal szélén lévő, földszintes üzlet teszi izgalmassá, no meg a Steiner-féle házon lévő cégére, amihez hasonlót, százévesnél régebbi szolnoki fotón még nem láttam. No meg egy másik, nagyon hasonló szolnoki lappal való összehasonlítás.

Az Album további képei
 

AKB

Elmúlnak az ünnepek
Elmúlnak az ünnepek, maradnak az elszáradt koszorúk. A hivatalosságoknak addig fontos az emlékezés, amíg a média érdeklődésének kereszttüzében, komoly arccal fejet hajthatnak a közpénzből vett koszorúk mögött. Aztán elfelejtik, mint a választási ígéreteiket. És a városukat se nagyon járják. Különben hogyan fordulhatna elő, hogy az augusztus 20-ai szolnoki koszorúk az esemény után 103 nappal is ott rohadnak az emlékhelyen?

Az AKB korábbi képei
 

SzoborPark

Lakásépítés záróköve
Szerte a világban találhatunk olyan záróköveket, amelyek egy-egy nagyobb építkezés befejezésének állítanak emléket. Szolnokon is van néhány ilyen, köztük például a Thököly úti négyemeletes szalagházon, 1972-ben elhelyezett.

A Szoborpark további képei